Missió Institucional i Comercial al Líban

Del 04 de octubre de 2017 al 08 de octubre de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 30 de juliol de 2018.

Alimentació, Sistemes industrials.

L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les
empreses que no persegueixin aquest objectiu.

Itinerari:
– 04-10-2017: Sortida Barcelona – Beirut
– 08-10-2017: Tornada Beirut – Barcelona

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les
empreses que no persegueixin aquest objectiu.
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li
sol·liciti dins la data fixada pels gestors a:
Elisabet Coll-Vinent
Cambra de Comerç de Barcelona, Departament Internacional
Av. Diagonal 452 – 454
Tel: 934 169 300 ext. 5377
Adreça electrònica: ecollvinent@cambrabcn.org
La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció
degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació i agenda (+IVA)
3. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa al Líban” al compte: CAIXABANK, S.A, IBAN
ES60 2100 3000 14 2201579158
– Per targeta de crèdit (necessitem un e-mail autoritzant el pagament a través de la targeta, amb el número de la
targeta, la data de caducitat i els tres números CVV).
4. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del servei al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors prioritaris i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a ambdós països
S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de
participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.
5. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les
instruccions subministrades.
6. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí
hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.