Missió Inversa Vi a Estònia, Letònia,Lituania i Dinamarca

Del 05 de octubre de 2020 al 09 de octubre de 2020

Alimentació.

Analitzar les oportunitats econòmiques i els factors competitius d’aquest pais. Les empreses participants tindran l’oportunitat d’establir relacions empresarials mitjançant una agenda individual i personalitzada de contactes comercials (distribuïdors, proveïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa.