Missió Letònia, Lituània i Estònia

Del 21 de maig de 2017 al 27 de maig de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 24 de març de 2017.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió te com a objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, agents, etc, segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2017 del Consell General de Cambres de Catalunya i amb la cooperació dels seus col·laboradors a Riga, Vilnius i Tallin, organitza una Missió Comercial a Letònia, Lituània i Estònia del 21 al 27 de maig de 2017.
Aquesta missió comercial és de caràcter plurisectorial.
Es visitaran les ciutats de Riga, Vilnius i Tallin, entre d’altres, segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.

Què us oferim?
–    Reunió amb el responsable dels mercats de Letònia, Lituània i Estònia de la Cambra de
Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
–    Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
–    Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
–    Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
–    Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
–    Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

–    Quota de participació 600 € (+IVA)
–    Agenda Letònia :  650€ (+IVA)
–    Agenda  Lituània: 650€ (+IVA)
–    Agenda Estònia:   650€ (+IVA)
–    Data límit d’inscripció: 24 de març de 2017
–    Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.    L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2.    Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: mllimos@cambraterrassa.org

3.    La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4.    Forma de pagament:
–    Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Letònia, Lituània i Estònia 2017”, al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5.    El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
–    La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
–    La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
–    Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6.    L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7.    Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8.    Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9.    En cas de cancel·lació per part de l’empresa:
–    La quota de participació no es retornarà.
–    La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre  col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
–    De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

 

Més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA i SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org

PER QUÈ LETÒNIA?
La seva posició estratègica al territori europeu ha estimulat el desenvolupament dels serveis comercials i financers, i particularment els transports i les telecomunicacions. Davant l’augment important del nivell de vida, existeixen oportunitats de mercat per a productes de consum espanyols com el calçat, productes de cuir, moda, mobles i decoració; i per a béns d’equip com  aparells mecànics, béns elèctrics, vehicles de transport, equips de control de contaminació i equipaments per al tractament d’aigües residuals. Les seves exportacions començaran a millorar en qualitat, especialitzant-se en indústries de tecnologia mitja-alta. Aquest dinamisme comercial tindrà lloc en els següents sectors: tecnologies de la informació, enginyeria mecànica, química, farmàcia, transports i logística. Finalment convé destacar que el turisme és un negoci de gran projecció a Letònia encara que incipient, ja que l’Organització Mundial del Turisme preveu una forta expansió d’aquest sector als països Bàltics.

PER QUÈ LITUÀNIA?
Lituània ha modernitzat ràpidament la seva economia i ha aconseguit el seu repte d’integració en la Unió Europea. La renda per càpita ha augmentat notòriament, i l’atur s’ha reduït al llarg dels últims anys. El país disposa d’una força de treball qualificada i, a més, gaudeix d’una millora constant del funcionament de les institucions públiques i d’una bona posició geogràfica. Existeixen oportunitats comercials per a les empreses espanyoles en els productes que tenen avantatges competitius, com ara aliments, materials de construcció, productes farmacèutics i certs béns de consum (calçat, tèxtils i mobles).

PER QUÈ ESTÒNIA?
Estònia gaudeix d’estabilitat política, la seva economia és molt dinàmica i ofereix nombroses oportunitats comercials. El clima per fer negocis a Estònia és molt satisfactori gràcies a la seva bona relació amb els països de l’entorn i el marc regulador harmonitzat amb els principis europeus pel que fa a l’homologació de productes, el que facilita el desenvolupament de l’activitat empresarial. De fet, el país ocupa el lloc 16 dels 189 països on és més fàcil fer negocis segons el rànquing de l’informe Doing Business, elaborat pel Banc Mundial.