Missió a Moscou i Sant Petersburg

Del 14 de maig de 2017 al 19 de maig de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 10 de març de 2017.

Tecnologies facilitadores (TIC), Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Activitats emergents, Alimentació.

Aquesta Missió te com a objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuÍdors, agents, etc¨segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

Què us oferim?
– Reunió amb el responsable dels mercats russos de La Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
– Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
– Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
– Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
– Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
– Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
– Quota de participació 600 € (+IVA)
– Preu d’agendes en destí:
Agenda de dos dies a Moscou: 650 €
Agenda d’un dia a St Petersburg: 600 €
– Data límit d’inscripció: 09 de febrer de 2017
– Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

 

Per més información: missionscambres@cambrescat.org

Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial.
OPORTUNITATS DE MERCAT: PER QUÈ RÚSSIA?
Tot i la davallada d’importacions que ha sofert Rússia degut a les sancions que aquest país a marcat a Occident pel que fa als productes agroalimentaris, continua sent un mercat amb fortes necessitats de producció de qualitat que mostra símptomes de recuperació mentre la moneda creix sense l’ajut dels preus del petroli.
Per això, a més d’ingredients, matèries primeres i components per a l’assamblatge per a diferents sectors i indústries, la importació de productes acabats continua en creixement al igual que els productes farmacèutics, maquinària i bens d’equip i l’electrònica.