Missió Panamà, Costa Rica i Guatemala

Del 19 de abril de 2017 al 28 de abril de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 10 de febrer de 2017.

Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2017 del Consell General de Cambres de Catalunya i amb la cooperació dels seus col·laboradors d’ACCIÓ a Ciutat de Panamà, San José i Ciutat de Guatemala, organitza una Missió Comercial a Panamà, Costa Rica i Guatemala del 19 al 28 d’abril de 2017.

PER QUÈ PANAMÀ?

Amb una població de 4 milions d’habitants, Panamà té una posició privilegiada en diverses classificacions de creixement i desenvolupament d’Amèrica Llatina i és el país amb el major nivell de vida de la zona. És el segon país més competitiu de la zona segons el Fòrum Econòmic Mundial i el país d’Amèrica Llatina amb major creixement econòmic.
La seva condició de país de trànsit entre les costes dels oceans Atlàntic i Pacífic influeix significativament en el comerç mundial gràcies al Canal de Panamà.
Actualment ofereix una àmplia plataforma de serveis marítims, comercials, immobiliaris i financers, entre la zona Lliure de Colom, la zona franca més gran del continent i la segona del món.
La inversió pública és el motor de la majoria dels projectes. El país està immers en un procés de modernització de les seves infraestructures. Afecta l’ampliació i construcció d’aeroports, presons, hospitals, col·legis, centres públics, carreteres …
En els últims anys, s’ha incrementat el valor de les importacions de béns de consum transformats, productes farmacèutics i vehicles automotors.

PER QUÈ COSTA RICA?

Costa Rica, amb una població de més de 4,5 milions d’habitants, és una de les democràcies més consolidades d’Amèrica i el país més segur de la zona econòmicament parlant.
En els últims anys, degut a la seva transformació econòmica, les inversions estrangeres i l’evolució de les seves exportacions, ha permès diferenciar-se dels països veïns, que encara mantenen un grau de dependència de l’agricultura.
Els inversors estrangers són atrets per la seva estabilitat política i els alts nivells d’educació, així com els incentius fiscals oferts a la zona de lliure comerç. L’entrada, l’any 2009 a la zona de lliure comerç amb els Estats Units i els països de Amèrica Central així com l’acord de lliure comerç amb la UE el març de 2011 ha permès la liberalització d’alguns sectors i la disminució del proteccionisme envers alguns productes estrangers.
Els sector que presenta una oportunitat és el sector serveis, amb un 71% del PIB.

PER QUÈ GUATEMALA?

Amb una població de gairebé 16 milions d’habitants, és un país molt interessant per a les exportacions espanyoles que, des de 2002 tenen oberta l’assegurança de crèdit de l’exportació CESCE. A curt termini està situat en el grup 5 amb cobertura sense restriccions.
Les exportacions des d’Espanya van ascendir a 98 milions l’any 2013 i s’espera que segueixi la tendència de creixement.
Guatemala manté un programa ampli de cooperació amb la UE i està adherit a l’Acord d’Associació entre la UE i Centre Amèrica.
Les oportunitats d’inversió que ofereix el país són arran de la privatització d’empreses públiques i serveis públics com són ara la distribució energètica i les telecomunicacions.

Què us oferim?

– Reunió amb el responsable dels mercats de Panamà, Costa Rica i Guatemala de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
– Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
– Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
– Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
– Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
– Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
– Quota de participació 600 € (+IVA)
– Preu d’agendes en destí:
– 1 país: 800 € + IVA
– 2 països: 900 € + IVA
– 3 països: 1000 € + IVA
Subvenció d’agendes segons condicions d’ACCIÓ

– Data límit d’inscripció: 10 de febrer de 2017
– Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: mllimos@cambraterrassa.org

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Panamà, Costa Rica i Guatemala 2017” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.

Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

 

Més informació
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org

Es visitaran, entre d’altres, les ciutats de Panamà, San José i Ciutat de Guatemala segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.