Missió Panamà i Rep. Dominicana

Del 20 de març de 2023 al 24 de març de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Per què Panamà?

Panamà, amb més de 4 milions d’habitants ha estat el país de la regió amb les restriccions més estrictes durant aquests anys de pandèmia. Tot i això, ha viscut un creixement del 8% durant l’any 2021.
Actualment, s’observa una gradual reactivació econòmica després de la forta paralització que ha patit per a frenar la pandèmia. Les mesures de mitigació i l’àgil procés de vacunació del segon trimestre de 2021 ha contribuït en el procés de recuperació de les activitats econòmiques.
Les activitats relacionades amb l’economia interna que han acabat el 2021 amb un exercici positiu han estat la construcció, transport, comunicacions, comerç, els serveis governamentals i la salut. També han crescut sectors com l’explotació de mines i pedreres i el Canal de Panamà ha augmentat els seus ingressos per peatges en un 20,2%, així com els ingressos generats per l’increment de moviment dels contenidors i les reexportacions de la Zona Libre de Colón.
El govern manté actius programes per a ajudar a la petita i mitjana empresa centrada en el sector serveis, que actualment manté el 70% de la força laboral del país.
Una font d’oportunitat seran els sectors relacionats amb l’e-commerce i processos de digitalització, sobretot en sectors com el turisme, sector financer, logístic, retail i industrial i també en el govern).
El Govern està impulsant el “nearshoring” per a generar vincles entre la gran empresa i la indústria nacional. Projectes agroindustrials poden generar oportunitats de consultoria, béns d’equip i maquinària.
Aquest 2023 s’espera la reactivació de projectes d’obra pública, infraestructura viària i sistemes de mobilitat urbana i de mercaderies, així com la finalització de la infraestructura hospitalària. El sector farmacèutic està demanant ”Medical suppliers” així com noves tecnologies.

Per què República Dominicana?
La República Dominicana ha tancat l’any 2021 amb un creixement del seu PIB en un 10%, recollint fruits
de les accions que van impulsar la reactivació econòmica d’aquest país, posterior a la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.
L’FMI ha constatat que l’economia dominicana apareix entre les 10 de creixement més gran de 2021 en l’àmbit mundial i entre les 6 primeres d’Amèrica Llatina i el Carib (ALC). De fet, es troba entre els 6 països d’ALC que recuperen els nivells prepandèmia ja en el 2021.
La diversificació ha estat robusta i diversificada, tant a nivell macro com a tots els sectors d’activitat econòmica.
Quant al turisme, República Dominicana ha recuperat ja quasi el 75% del volum total de turistes respecte al 2019. Equipaments, mobiliari, aliments i productes per al sector hoteler i restaurador compten amb moltes possibilitats i subsectors com el turisme mèdic reprendran la seva tendència positiva generant oportunitats pel sector d’equips i dispositius mèdics.
Què us oferim?
✓ Reunió amb el responsable dels mercats de Panamà, i República Dominicana de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
✓ Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
✓ Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
✓ Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
✓ Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
✓ Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.
Dades inscripció:
Quota d’inscripció: 450 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:
*Presencial
• 1 país: 800 € + IVA
• 2 països: 1200 € + IVA
*Virtual
• 1 país: 600 € + IVA
• 2 països: 900 € + IVA

Data límit d’inscripció: 20 de gener de 2023
Places limitades
Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.
Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Per més informació: mllimos@cambraterrassa.org/missionscambres@cambrescat.org