Missió Polònia – Rep. Txeca

Del 13 de juny de 2022 al 17 de juny de 2022

Alimentació, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org