Missió Romania i Bulgària

Del 12 de novembre de 2017 al 18 de novembre de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 22 de setembre de 2017.

Tecnologies facilitadores (TIC), Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Activitats emergents, Alimentació.

Aquesta Missió te com a objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, agents, etc, segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2017 del Consell General de Cambres de Catalunya i amb la cooperació dels seus col·laboradors a Bucarest i Sofia, organitza una Missió Comercial a Romania i Bulgària del 12 al 18 de novembre de 2017.
Aquesta missió comercial és de caràcter plurisectorial.
Es visitaran les ciutats de Bucarest i Sofia, entre d’altres, segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.

Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial i compta amb una subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ.

Data límit d’inscripció: 22 de setembre de 2017

Més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA i SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org

Què us oferim?
– Reunió amb el responsable dels mercats de Romania i Bulgària de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
– Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
– Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
– Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
– Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
– Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
– Quota de participació 600 € (+IVA)
– Agenda a Romania : 615€ (+IVA)
– Agenda a Bulgària: 615€ (+IVA)

(Subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ aproximadament 820 €)

– Data límit d’inscripció: 15 de setembre de 2017
– Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Més informació
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA i SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Iolanda Pujol
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: ipujol@cambraterrassa.org

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Romania i Bulgària 2017”, al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.

Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació per part de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

PER QUÈ ROMANIA?

Des de la seva adhesió el 2007 a la Unió Europea, Romania ha accelerat el seu procés de reforma econòmica: liberalització, desenvolupament del sector privat, privatització de societats i modernització del sistema bancari i fiscal. Així, s’ha convertit en el país d’Europa de l’Est on és més fàcil, barat i senzill comercialitzar béns i serveis, i establir-s’hi.
L’any 2015 es va introduir un IVA reduït del 9% per a aliments i begudes no alcohòliques, canvi molt substancial tenint en compte que fins aleshores estava al 24%.
Els sectors amb més demanda són, en primer lloc, el sector de la automoció i empreses auxiliars a aquesta, materials i maquinària per a la construcció, sector energètic i també maquinària agrícola i la indústria alimentària.
PER QUÈ BULGÀRIA?

Bulgària, igual que Romania, es va incorporar a la Unió Europea l’any 2007.
Durant els anys 2014-2020 esta previst que rebi 9.500 milions d’euros de Fons Estructurals de la UE i això, lligat a la seva posició geogràfica estratègica, el converteixen en un pont entre Europa i Àsia.
En els últims anys, la tendència de creixement econòmic s’ha mostrat superior a la mitjana europea, amb un PIB sempre superior al 4%. El país gaudeix d’un sistema fiscal especialment favorable, uns recursos i mà d’obra relativament barats y qualificats. Les similituds culturals amb el nostre país el converteixen en un país amb moltes oportunitats per a les nostres empreses.