Missió Sèrbia i Montenegro

Del 25 de setembre de 2017 al 29 de setembre de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 28 de abril de 2017.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients etc

Què us oferim?

– Reunió amb el responsable dels mercats dels Balcans de La Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
– Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
– Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
– Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
– Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
– Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
– Quota de participació 600 € (+IVA)
– Preu d’agendes en destí:
Agenda a Sèrbia: 610 € ( +IVA)
Agenda a Montenegro: 610 € ( +IVA)
– Data límit d’inscripció: 28 d’abril de 2017
– Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: mllimos@cambraterrassa.org

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Comercial a Sèrbia i Montenegro 2017” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

 

Més informació
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Montse Llimós: mllimos@cambraterrassa.org

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, juntament amb La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2017 del Consell General de Cambres de Catalunya, i amb la cooperació de l’Oficina Comercial de l’Ambaixada a Belgrad, organitzen una Missió Comercial a Sèrbia i Montenegro del 26 al 30 de juny de 2017

Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial.

PER QUÈ SÈRBIA?

Sèrbia és un dels mercats més grans dels Balcans que tracta de modernitzar la seva economia amb la privatització empreses publiques i signant acords de lliure comerç amb la Unió Europea, Rússia i Turquia per atreure la inversió estrangera. Ocupa el lloc número 59 en el rànquing de ‘Doing Business 2016’, dels països on és més fàcil fer negocis, elaborat pel Banc Mundial.

PER QUÈ MONTENEGRO?

Montenegro, tot i ser un mercat molt limitat amb poc més de 600.000 habitants, és un mercat interessant a causa del gran potencial de desenvolupament del país. Montenegro és, per davant de Sèrbia, el proper candidat a entrar a la UE havent començat ja les negociacions al respecte. Cal destacar també que la moneda oficial és l’euro el que dóna força estabilitat al mercat.