Missió Singapur i Indonèsia

Del 21 de octubre de 2017 al 27 de octubre de 2017

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió te com objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, etc. segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

Què us oferim?

– Reunió amb el responsable dels mercats asiàtics de La Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
– Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
– Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
– Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
– Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
– Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
– Quota de participació 600 € (+IVA)
– Preu d’agendes en destí:
Agenda a 1 país: 800 €
Agenda a 2 països: 900 €
– Data límit d’inscripció: 31 de juliol de 2017
– Places limitades
Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial i compta amb una subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ.

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: mllimos@cambraterrassa.org

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Comercial a Singapur i Indonèsia 2017” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

PER QUÈ SINGAPUR?

Singapur és un país de 5 milions i mig d’habitants i una ex colònia britànica. El 80% de la seva població és d’ètnia xinesa, amb gustos occidentals dels que un 1.3 milions son estrangers residents i que reben més de 14 milions de turistes l’any.

El PIB de l’any 2015 va ser de 263.610 milions d’Euros i una renda per càpita de 47.626 Euros fa d’aquest país asiàtic un bon mercat per a fer-hi negoci. Singapur gaudeix d’una gran estabilitat política ja que el partit fundador del país segueix al poder després de 5 dècades.

Gràcies a al seva ubicació geogràfica és el centre de negocis i inversió i líder en els països que formen el ASEAN. El país té una dinàmica de creixement sostingut i estable basada en la innovació i el coneixement i un clima de negocis molt atractiu. És un país obert en comerç i inversió ( gairebé no té aranzels) amb escassos obstacles per a la creació d’empreses i molt pocs sectors restringits. En certs sectors existeixen inclús incentius a l’establiment i al desenvolupament d’activitats I+D+i..

Existeixen oportunitats de negoci en el tractament d’aigües, dessalinització i manipulació de fluids. També està prevista la construcció d’una tercera pista d’aterratge en l’aeroport internacional i també d’una quinta terminal ( de 65 -70 milions de passatgers de capacitat).

PER QUÈ INDONESIA?

Indonèsia és un país amb 250 milions d’habitants i és el cinquè país emergent del món. Gaudeix d’una elevada demanada interna i una classe mitja que segueix augmentant de més de 35 milions de potencials consumidors, un sector financer consolidat, diversitat i abundància de recursos naturals, gran dinamisme del sector turístic i una certa estabilitat política.

Indonèsia també és una plataforma de desembarcament al mercat xinès gràcies a l’acord de lliure Comerç ( el més gran del món per nombre de consumidors) firmat entre Xina i els països de l’ASEAN.

Son tres els sectors motors de la economia de Indonèsia: infraestructura de transport, energia i medi ambient. Són projectes relacionats amb la millora de la xarxa ferroviària, carreteres i energia per a trencar la dependència del país del petroli.