Missió virtual a Israel

Del 31 de maig de 2021 al 10 de juny de 2021

.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya i compta amb el suport d’ACCIÓ.

S’enmarca dintre del programa d’activitats del Projecte Enterprise Europe Network, del qual forma part el Consell General de les Cambres de Comerç de Catalunya i compta amb la col·laboració de la Federació de Cambres de Comerç de Israel, membre de la xarxa EEN i  de l’Oficina d’ACCIÓ a Tel-Aviv.

Té com a objectiu la recerca de distribuïdors o agents segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant per afavorir un primer apropament del mercat israelià.

 

 

Què us oferim?
 Reunió prèvia amb el responsable del mercat d’Israel per avaluar la potencialitat del producte/servei i la participació de l’empresa a la Missió
 Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
 Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
 Monitorització i moderació de les videoconferències per part de la Cambra i l’Oficina d’ACCIÓ a Tel Aviv.
Destinataris:
Empreses que desitgin fer una acció d’apropament i coneixement del mercat.
Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí i a l’anàlisi del canal d’entrada sol·licitat.
Dates de reunions virtuals: Les reunions amb els possibles socis-clients es portaran a terme entre els dies 31 de maig i el 10 de juny (es tindran en compte els dies no laborals d’ambdós països i per tant, no s’organitzaran reunions els dies 4, 5 i 6 de juny).
Quota d’inscripció: 350 € (+ IVA) + el cost de l’agenda contractada.
Cost per agenda virtual a Israel: 600 € (+IVA)
Data límit d’inscripció: 6 d’abril de 2021
Més informació: Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org