Missió Xina, Hong Kong (GBA) i Taiwan

Del 19 de setembre de 2022 al 30 de setembre de 2022

Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya amb el suport d’ACCIÓ i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org