Webinar Mèxic

Del 01 de febrer de 2024 al 01 de febrer de 2024

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries culturals, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut.

16:00 Benvinguda Marc Rodríguez, Responsable de Promoció Internacional de Cambra de
Manresa
16:05 Presentació de l’equip de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Mèxic
Gabriela Gándara, Directora de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Mèxic

16:15 Oportunitats de negoci Mèxic Gabriela Gándara, Directora de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Mèxic
17:00 Descripció i objectius de la Missió Comercial a Mèxic
Marc Rodríguez, Responsable de Promoció Internacional de Cambra de Manresa
17:15 Precs i preguntes
17:30 Cloenda