Webinar Kazajastan, Uzbequistan, Turquia i Azerbadjan

Del 14 de febrer de 2023 al 14 de febrer de 2023

Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials.

Programa:
10:00h Benvinguda i presentació dels directors de les oficines d’ACCIÓ de
Rússia i Turquia.
10:05h El món postcovid: oportunitats de negoci a, Sra. Elena Palaguina,
Directora de la oficina exterior de Catalunya a Moscou.
– Situació actual dels mercats
– Oportunitats de negoci + Doing Business
10:25h El món postcovid: oportunitats de negoci a Turquia i Azerbaidjan,
Sr. Emre Pekkan, Director de l’oficina exterior de Catalunya a Istanbul.
– Situació actual dels mercats
– Oportunitats de negoci + Doing Business
10:50h Descripció i objectius de la missió comercial a Turquia,
Azerbaidjan, Kazakhstan i Uzbekistan, Alexia Vásquez, Tècnica de l’Àrea
d’Internacionalització de la Cambra de Girona
10:55h Precs i preguntes
11:00h Cloenda
Les inscripcions es tancaran el 13 de febrer a les 15h