Webinar Marroc, Costa d’Ivori

Del 09 de maig de 2023 al 09 de maig de 2023

Alimentació, Indústries salut, Sistemes industrials.

Data: 9 de MAIG de 2.023, 11.00 h

11:00h Benvinguda i presentació dels directors de les oficines d’ACCIÓ de Costa d’Ivori i Marroc.
11:05h El món postcovid: oportunitats de negoci a, Sra. Florence Hiard, Directora de la oficina exterior de Catalunya a Accra.
– Situació actual dels mercats
– Oportunitats de negoci + Doing Business

11:25h El món postcovid: oportunitats de negoci a Marroc, Sr. Shan Elasri, Director de l’oficina exterior de Catalunya a Casablanca.
– Situació actual dels mercats
– Oportunitats de negoci + Doing Business

11:50h Descripció i objectius de la missió comercial a Costa d’Ivori i Marroc, Alexia Vásquez, Tècnica de l’Àrea d’Internacionalització de la Cambra de Girona
11:55h Precs i preguntes
12:00h Cloenda

Les inscripcions es tancaran el 7 de maig a les 15h.