Webinar Fer negocis a Mèxic

Del 02 de març de 2023 al 02 de març de 2023

Indústries disseny, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Alimentació, Indústries culturals.

Fer negocis a Mèxic
Data: 2 de març de 2023 a les 16.00 h
Programa:
16:00 Benvinguda
Marc Rodríguez, Responsable de Promoció Internacional de Cambra de
Manresa
16:05 Presentació de l’equip de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Mèxic
Gabriela Gándara, Directora de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Mèxic

16:15 Oportunitats de negoci Mèxic
Gabriela Gándara, Directora de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Mèxic
17:00 Descripció i objectius de la Missió Comercial Virtual a Mèxic
Marc Rodríguez, Responsable de Promoció Internacional de Cambra de
Manresa
17:15 Precs i preguntes
17:30 Cloenda