Webinar Fer negocis a Polònia i Rep. Txeca

Del 10 de gener de 2023 al 10 de gener de 2023

Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny.

Programa:
10:00h Benvinguda i presentació del director d’ACCIÓ a Varsòvia
10:05h Per què aquests països, situació actual COVID, oportunitats de
negoci i Doing Business
10:30h Descripció i objectius de la missió empresarial a Polònia i Rep.
Txeca
11:00h Precs i preguntes

Durada aproximada, 60 minuts
Les inscripcions es tancaran el 9 de gener a les 15h