Missió a Costa Rica, Panamà i Rep. Dominicana

Del 14 de maig de 2024 al 24 de maig de 2024

Alimentació, Indústries culturals, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya, PAI 2024 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu

Per què Costa Rica?

Costa Rica és el quart millor ambient de treball de Llatinoamèrica, amb una estructura de generació de riquesa on el sector terciari és el que més aporta al PIB, amb un 70%, seguit del sector industrial dinàmic
(18,2%) i un sector primari amb un 4,5%.
Les oportunitats de negoci que ofereix Costa Rica per a les empreses catalanes son l’adopció de models de gestió i tecnologia, innovació en equips mèdics, fàrmacs i infraestructures, solucions del comerç
marítim i aeroportuari des del HUB multimodal, així com la cooperació en biotecnologia.

Per què Panamà?

Panamà, amb més de 4 milions d’habitants ha estat el país de la regió amb les restriccions més estrictes durant aquests anys de pandèmia. Tot i això, ha viscut un creixement del 5% durant l’any 2022 i amb una previsió de creixement del 4% durant l’any 2024.
Les oportunitats de negoci que presenta Panamà son equips, tecnologia i consultoria per al transport de ferrocarril, ja que el país avança en la construcció de la línia 3 del Metro de Panamà, i això genera oportunitats de negocis per als sectors auxiliars de la industria ferroviària.
Els serveis relacionats amb la transformació digital també generen oportunitats de negoci per a les empreses catalanes.
La presència de comunitats expatriades ( principalment a la zona metropolitana) incentiven el consum de
productes d’origen europeu en el canal foodservice així com en el canal gourmet.
Els equips mèdic , serveis de salut i les infraestructures hospitalàries ofereixen també oportunitats a les empreses que ofereixen digitalització i gestió de dades ( bigdata, etc…).
Existeix també una demanda per a la agilització de la gestió de residus de la construcció i operadors experimentats en operacions de valorització de residus.
El sector immobiliari i de la construcció continua generant un 15% del PIB amb la incorporació de la nova línia 3 del metro, obres públiques en infraestructures de salut, i altres que s’estan executant i
seguiran així durant el període 2023-2024.

Per què República Dominicana?
La República Dominicana ha tancat l’any 2021 amb un creixement del seu PIB en un 10%, recollint fruits
de les accions que van impulsar la reactivació econòmica d’aquest país, posterior a la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.
L’FMI ha constatat que l’economia dominicana apareix entre les 10 de creixement més gran de 2021 en l’àmbit mundial i entre les 6 primeres d’Amèrica Llatina i el Carib (ALC). De fet, es troba entre els 6
països d’ALC que recuperen els nivells prepandèmia ja en el 2021.
La diversificació ha estat robusta i diversificada, tant a nivell macro com a tots els sectors d’activitat econòmica.
Quant al turisme, República Dominicana ha recuperat ja quasi el 75% del volum total de turistes respecte al 2019. Equipaments, mobiliari, aliments i productes per al sector hoteler i restaurador compten
amb moltes possibilitats i subsectors com el turisme mèdic reprendran la seva tendència positiva generant oportunitats pel sector d’equips i dispositius mèdics.
Què us oferim?
· Reunió amb el responsable dels mercats de Panamà, i República Dominicana de la Cambra de Comerç
de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
· Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
· Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
· Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
· Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
· Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Preu d’agendes en destí:
• 1 país: 800 € + IVA
• 2 països: 1.200 € + IVA
• 3 països: 1.600 € + IVA
Data límit d’inscripció: 15 de març de 2024
Places limitades
Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.
Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs,
excloses les empreses que no persegueixin aquesta finalitat.
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada per la cambra organizadora.
Per més informació: Montse Llimós: mllimos@cambraterrassa.org/missionscambres@cambrescat.org