Missió Colòmbia, Perú i Equador

Del 14 de març de 2024 al 22 de març de 2024

Places limitades!! Inscripcions fins a 19 de gener de 2024.

Indústries culturals, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya, PAI 2024, i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Sectors d’interès preferent: Béns d’equip i equipaments per a la
indústria, productes químics intermedis per a processos industrials,
tecnologia per al sector agroindustrial, salut, instruments mèdics per a
laboratoris, farmacèutic, medi ambient (energies renovables, tractament d’aigües i gestió de residus), logística i eCommerce, TIC, transformació digital, electrònica i informàtica, indústria auxiliar de la construcció, educació (aplicacions i recursos).
Descripció i objectius:
Les Missions Comercials són un instrument de prospecció de mercat que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials, proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu. Cada empresa pot decidir els mercats a prospectar entre els tres proposats.
Ciutats a visitar: Bogotà, Lima i Quito i altres ciutats en funció de l’agenda de contactes.
Oportunitats de Mercat:
Per què Colòmbia:
Colòmbia constitueix una autèntica potència emergent a Amèrica Llatina. Amb una població de 50 milions d’habitants, el tercer país en població del continent llatinoamericà i el quart en extensió territorial a l’Amèrica del Sud, Colòmbia ha experimentat en els últims anys un
creixement sostingut experimentant una gran transformació, gaudint d’una gran estabilitat econòmica, política i financera. El FMI, pronostica un creixement del PIB de l’1,4% l’any 2023 i d’un 2,0€ pel proper any 2024.
Per què Perú:
Amb una població de 33 milions d’habitants, el Perú és el tercer país més gran en extensió d’Amèrica del Sud, amb un grau de liberalització comercial exterior molt elevat. Perú té una abundant riquesa de minerals (coure, or i zinc) a més d’una àmplia capacitat de generació
d’energia, i recursos agrícoles i pesquers. El FMI, pronostica un creixement del PIB de l’1,1% l’any 2023 i d’un 2,7€ pel proper any 2024.
Per què Equador:
De menor dimensió que les economies veïnes (Perú i Colòmbia), l’economia equatoriana, disposa d’abundants recursos naturals (coure, or i potencial petroli i gas), agrícoles i pesquers, amb un baix risc inflacionari a causa de la dolarització total. El FMI, pronostica un creixement del PIB de l’1,4% l’any 2023 i d’un 1,8€ pel proper any 2024.

Nota: cada empresa pot decidir prospectar un, dos o el tres mercats objectiu de la Missió
Dates: Entre els dies 14 i 22 de març de 2024, segons el següent programa:
• Equador: 14 i 15 de març
• Colòmbia: 18, 19 i 20 de març
• Perú: 21 i 22 de març
Cost participació:
Quota de participació: 450 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de les agendes PRESENCIALS personalitzades:
• Agenda a un país: 800€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total. 1.600€ (+IVA)
Puntualment es poden atendre sol·licituds d’agendes virtuals.
Cost de les agendes VIRTUALS personalitzades:
• Agenda a un país: 600€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 900€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.200€ (+IVA)
 Data límit d’inscripció: 19 de gener de 2024. Places limitades

Més  informació:vvicente@cambrasabadell.org/ctache@cambrasabadell.org/missionscambres@cambrescat.org