Missió a Turquia

Del 18 de novembre de 2024 al 21 de novembre de 2024

Places limitades!! Inscripcions fins a 18 de novembre de 2024.

Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya, PAI 2024, i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu