Missió Taiwan i Hong Kong

Del 18 de novembre de 2024 al 22 de novembre de 2024

Alimentació, Química i energia i recursos.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya, PAI 2024, i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.