Missió Xile, Uruguai, Paraguai i Argentina 24

Del 11 de novembre de 2024 al 21 de novembre de 2024

Places limitades!! Inscripcions fins a 21 de novembre de 2024.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Les Missions Comercials són un instrument de prospecció de mercat que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials,
proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Itinerari / Dates d’inscripció:
Nota: cada empresa pot decidir prospectar un, dos, tres o els quatre mercats
objectiu de la Missió
Dates: Entre els dies 11 i 21 de novembre de 2024, segons el següent programa:
• Xile: 11, 12 i 13 de novembre
• Uruguai: 14 i 15 de novembre
• Paraguai: 18 i 19 de novembre
• Argentina: 21 i 22 de novembre

Cost participació:
Quota de participació: 450 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de les agendes PRESENCIALS personalitzades:
• Agenda a un país: 800€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.600€ (+IVA)
• Agenda a quatre països, preu total: 2.000€ (+IVA)

Puntualment es poden atendre sol·licituds d’agendes virtuals: Cost de les agendes VIRTUALS personalitzades:
• Agenda a un país: 600€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 900€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a quatre països, preu total: 1.500€ (+IVA)

Què us oferim?
• Reunió amb el responsable dels mercats de la Cambra de Sabadell per avaluar l’activitat i
objectiu de l’empresa participant.
• Agenda individualitzada elaborada pel nostres col·laboradors a destí: Oficines de la
Generalitat de Catalunya a Xile (ACCIÓ Santiago de Xile) i a Argentina (ACCIÓ
Buenos Aires)
• Recolzament logístic.
• Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció
comercial.
• Seguiment personalitzat de l’acció comercial.

 

Data límit d’inscripció: 6 de setembre de 2024. Places limitades.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org / vvicente@cambrasabadell.org