Missió Xile, Uruguai, Paraguai i Argentina 24

Del 11 de novembre de 2024 al 21 de novembre de 2024

Places limitades!! Inscripcions fins a 21 de novembre de 2024.

Tecnologies facilitadores (TIC), Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny.

Les Missions Comercials són un instrument de prospecció de mercat que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials,
proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org / vvicente@cambrasabadell.org