Missió Nigèria i Ghana

Del 11 de novembre de 2024 al 15 de novembre de 2024

Activitats emergents, Alimentació, Indústries salut, Química i energia i recursos.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya, PAI 2024, i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.