Des de les cambres de Catalunya posem al teu abast un servei d'assessorament jurídic internacional que t'ofereix la màxima protecció jurídica en la teva eixida al mercat exterior. Per a nosaltres, és molt important que puguis desenvolupar la teva activitat amb total tranquil·litat i confiança en l'estranger

Contractació internacional

Reclamació de deutes a l‘exterior

Dret Duaner Internacional

Fiscalitat internacional

Inversions  a l’exterior

Homologacions de producte

Responsabilitat penal corporativa

Règim i mobilitat laboral a l’estranger

Registre de drets de propietat industrial i intel·lectual a l’estranger

Procediments judicials/arbitrals internacional