Les empreses es mouen en un entorn global cada vegada més complexa que fa necessari adaptar els seus processos de la cadena de valor als canvis que es produeixen molt ràpidament. La formació és una eina imprescindible per les empreses que vulguin ser més competitives. T’oferim un ampli ventall de seminaris i cursos formatius sobre la gestió operativa i l’estratègia del comerç internacional

Formació continuada

  • Seminaris i cursos sobre logística internacional
  • Finançament internacional
  • Gestió administrativa al comerç exterior
  • Gestió duanera
  • Màrqueting internacional
  • Màrqueting digital.

Formació online Campus Empresarial Virtual

Formació no presencial a distància per al personal de la teva empresa que desitja actualitzar coneixements o desenvolupar noves habilitats necessàries per al seu lloc de treball.

Formació in company

Programes de formació a mida, adaptats a les necessitats concretes de la teva empresa. Dissenyem el programa a partir d’un treball conjunt entre ambdues parts per detectar les necessitats formatives. CONSULTA a la teva Cambra la programació de cursos i sol·licita la bonificació a la formació. oportunitatsNegoci Descarrega l'arxiu en PDF