Gestió Aduanera

Tramitació i legalització de documents

Certificats d'origen, quaderns ATA, legalització de documents, certificats de lliure venda, intermediació de visats, certificats d'activitat empresarial.

Tramitació del  número d’exportador autoritzat

Per sol·licitar el Número d'Exportador Autoritzat cal aportar una determinada documentació relativa a l'empresa i al producte a exportar. A causa de la complexitat que suposa aquest tràmit, la Cambra l'ajuda en la gestió per agilitzar al màxim el procediment.

Registre FDA

Servei per empreses exportadores d’aliments, begudes i medicaments amb l’objectiu de facilitar i agilitzar el registre a la Agencia de medicaments i alimentació de EEUU.

Informes aranzelàris

Servei per determinar determinar la millor classificació comunitària TARIC per operar als països comunitaris, i per a països extracomunitaris.  Anàlisi en profunditat sobre els impostos a liquidar, resgistres previs i altra documentació necessaria.

Informe d’origen preferencial

Coneix l’origen de la teva mercaderia amb l’objectiu de determinar el règim duaner preferencial pel teu producte. Dirigit a les empreses que en el seu procés de fabricació intervenen matèries primeres o productes intermedis de diferents orígens.

Auditoria